استخدام

شرکت بهبد آسای گاما از افراد واجد شرایط، مطابق با تصویر ضمیمه، دعوت به همکاری می نماید.

لطفا پس از تکمیل فرم مشخصات فردی، در تلگرام به شماره 09120139371 ارسال فرمایید.

دریافت فرم مشخصات فردی (docx)

دریافت فرم مشخصات فردی (pdf)